thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star Search:
Name: 
Search for: 
Sort by: 
   Name  Rating  Votes

 1

 Maniratnam  84%84% 84%  95
 2  Lingusamy  [vr][vr] 83%  35

 3

 K.Balachander  83%83% 83%  30
 4  Samuthiraikani  [vr][vr] 83%  8

 5

 Prabhu Solomon  83%83% 83%  7
 6  Shankar  [vr][vr] 82%  105

 7

 Vasantbalan  82%82% 82%  26
 8  Balu Mahendra  [vr][vr] 82%  20

 9

 Balaji Sakthivel  82%82% 82%  19
 10  K.V.Anand  [vr][vr] 82%  13

 11

 Susi Ganesan  82%82% 82%  8
 12  Cheran  [vr][vr] 81%  52

 13

 A.R.Murugadas  81%81% 81%  42
 14  Bharathiraja  [vr][vr] 81%  24

 15

 Mishkin  81%81% 81%  14
 16  Selvaraghavan  [vr][vr] 80%  111

 17

 Gautham  80%80% 80%  30
 18  Vishnuvardhan  [vr][vr] 80%  20

 19

 S.P.Jhananathan  80%80% 80%  9
 20  P.C.Sreeram  [vr][vr] 80%  5
Nextnext