thiraippadam.com logo

தமிழ்த் திரைப்படத் தொகுப்பு
English
தலைப்பக்கம்   திரைப்படம்   நட்சத்திரம்   அங்கத்தினர்  
               
திரைப்படம்
நான் அவன் இல்லை 2
தலைப்பு: நான் அவன் இல்லை 2
வருடம்: 2009
நடிப்பு: ஜீவன், சங்கீதா, சுவேதா மேனன், லஷ்மி ராய், ஹேமாமாலினி, ரக்ஷ்னா மாருயா
இயக்கம்: செல்வா
இசை: டி.இமான்
மதிப்பெண்: 72%%72%% 72%
வோட்டு: 27
உங்கள் மதிப்பு:
நீங்கள் மதிப்பிட்ட படங்கள்
விமர்சனங்கள்:
 ReviewA movie review by Balaji Balasubramaniam

இந்த படம் பிடித்தவர்களுக்கு இவைகளும் பிடித்தன: