thiraippadam.com logo

தமிழ்த் திரைப்படத் தொகுப்பு
English
தலைப்பக்கம்   திரைப்படம்   நட்சத்திரம்   அங்கத்தினர்  
               
திரைப்படம்
பாலைவன சோலை
தலைப்பு: பாலைவன சோலை
வருடம்: 2009
நடிப்பு: நித்தின் சத்யா, கார்திகா
இயக்கம்: கே.எஸ்.தயாளன்
இசை: பாபி
மதிப்பெண்: 77%%77%% 77%
வோட்டு: 6
உங்கள் மதிப்பு:
நீங்கள் மதிப்பிட்ட படங்கள்
விமர்சனங்கள்:
 ReviewA movie review by Balaji Balasubramaniam

இந்த படம் பிடித்தவர்களுக்கு இவைகளும் பிடித்தன: