thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Movie
Paramasivam
Title: Paramasivam
Year: 2006
Starring: Ajith, Laila, Jeyaram, Prakashraj, Vivek, Aishwarya, Monisha
Direction: P.Vasu
Music: Vidhyasagar
Rating: 78%%78%% 78%
Votes: 236
Your Rating:
View your Movie Ratings
Reviews:
 ReviewA movie review by Balaji Balasubramaniam

Fans who liked this movie also liked:
Anjaneya (2003)
Attahaasam (2004)
Janaa (2004)
Raja (2002)
Ji (2005)