thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Movie
Dhaya
Title: Dhaya
Year: 2002
Starring: Prakashraj, Meena, Raghuvaran, Lakshmi, Janakaraj, Dhamu, Ramesh Kanna
Direction: Senthil Kumar
Music: Deva
Rating: 76%%76%% 76%
Votes: 16
Your Rating:
View your Movie Ratings
Reviews:
 ReviewA movie review by Balaji Balasubramaniam

Fans who liked this movie also liked: