thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star
Samiksha
Name: Samiksha
Home page:
Movies: 6
  
Rating: 66%%66%% 66%
Votes: 7
Your Rating:
View your Star Ratings
Filmography:
   Year  Title  Rating  Votes
 1  2009  Rajathi Raja  40%40% 40%  3
 2  2008  Panchamirtham       0
 3  2007  Muruga  73%73% 73%  3
 4  2006  Manathodu Mazhaikkalam  68%68% 68%  5
 5  2005  Arindhum Ariyamalum  81%81% 81%  30
 6  2003  Whistle  80%80% 80%  5