thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star
Gunal
Name: Gunal
Home page:
Movies: 12
  
Rating: 74%%74%% 74%
Votes: 21
Your Rating:
View your Star Ratings
Filmography:
   Year  Title  Rating  Votes
 1  2007  Nanbanin Kadhali  50%50% 50%  2
 2  2006  Thirudiya Idayathai  20%20% 20%  2
 3  2006  Unarchigal  45%45% 45%  4
 4  2005  Devathaiyai Kandeaen  72%72% 72%  29
 5  2004  Superda  62%62% 62%  8
 6  2002  Arputham  73%73% 73%  21
 7  2002  Enge Enadhu Kavithai  72%72% 72%  12
 8  2002  Pesadha Kannum Pesume  62%62% 62%  9
 9  2002  Varushamellam Vasantham  79%79% 79%  29
 10  2002  Punnagai Desam  78%78% 78%  56
 11  2001  Parvai Onre Pothume  73%73% 73%  21
 12  1999  Kadhalar Dinam  83%83% 83%  35