thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star
Vikram
Name: Vikram
Home page: Chiyaan Vikram.com
Movies: 18
  
Rating: 85%%85%% 85%
Votes: 1118
Your Rating:
View your Star Ratings
Filmography:
   Year  Title  Rating  Votes
 1  2009  Kanthaswamy  82%82% 82%  41
 2  2008  Bheema  77%77% 77%  30
 3  2005  Majaa  76%76% 76%  110
 4  2005  Anniyan  82%82% 82%  177
 5  2004  Arul  80%80% 80%  64
 6  2003  Pithamagan  85%85% 85%  103
 7  2003  Alai  73%73% 73%  33
 8  2003  Saamy  85%85% 85%  108
 9  2003  Kadhal Sadugudu  73%73% 73%  12
 10  2003  Dhool  83%83% 83%  114
 11  2002  King  77%77% 77%  59
 12  2002  Samurai  78%78% 78%  54
 13  2002  Gemini  79%79% 79%  91
 14  2001  Kasi  82%82% 82%  88
 15  2001  Dhil  83%83% 83%  100
 16  2001  Vinnukkum Mannukkum  75%75% 75%  30
 17  2000  Kandane Seethayai  76%76% 76%  18
 18  1999  Sethu  88%88% 88%  130