thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star
S.A.Rajkumar
Name: S.A.Rajkumar
Home page:
Movies: 39
  
Rating: 63%%63%% 63%
Votes: 18
Your Rating:
View your Star Ratings
Filmography:
   Year  Title  Rating  Votes
 1  2008  Valluvan Vasuki       0
 2  2006  Thodamale  60%60% 60%  5
 3  2005  Arivumani  48%48% 48%  5
 4  2005  Kannamma  51%51% 51%  7
 5  2005  Kannadi Pookkal  75%75% 75%  12
 6  2004  Chatrapathi  81%81% 81%  16
 7  2004  Manasthan  78%78% 78%  9
 8  2003  Alukkoru Asai  77%77% 77%  7
 9  2003  Diwan  87%87% 87%  9
 10  2003  Piriyamana Thozhi  79%79% 79%  22
 11  2003  Kadhaludan  78%78% 78%  9
 12  2003  Vaseegara  85%85% 85%  184
 13  2002  Namba Veetu Kalyanam  77%77% 77%  6
 14  2002  Raja  75%75% 75%  209
 15  2002  Kamarasu  62%62% 62%  11
 16  2002  Punnagai Desam  78%78% 78%  56
 17  2001  Viswanathan Ramamurthy  78%78% 78%  11
 18  2001  Krishna Krishna  72%72% 72%  5
 19  2001  Aanandham  83%83% 83%  56
 20  2001  Piriyaadha Varam Vendum  81%81% 81%  50
Nextnext